Missie en visie

Jeugdsportnet Kasterlee*Dessel*Retie

 

Jeugdsportnet KDR wil, samen met ouders, scholen, sportverenigingen, bedrijven en andere betrokkenen, iedereen tussen 3 en 18 jaar in Kasterlee, Dessel en Retie stimuleren om een leven lang te sporten.

 

We focussen op :

 • Sporten, spelen en bewegen is voor kinderen en jongeren een goede manier om tegemoet te komen aan de natuurlijke behoefte om te bewegen. Via veelvuldig en gevarieerd bewegen ontwikkelt de algemene brede motoriek die de noodzakelijke basis vormt van sportspecifieke motoriek. Degelijke sport – en beweegcompetenties dragen bij tot een leven lang plezierig sporten.
 • Kinderen en jongeren blijven fit door dagelijks te bewegen, van water drinken een gewoonte te maken en door gezond te eten. Een degelijke basisfitheid heeft een positieve invloed op een leven lang sporten, spelen en bewegen en op het algemeen welbevinden.
 • Respect voor zichzelf en anderen bij zowel winst als verlies is de ideale high 5 spirit om fair te sporten en een positieve sfeer te creëren als basis voor een leven lang sporten.

 

We bouwen aan stevige fundamenten

 • Partners met een gelijkaardige missie bundelen de krachten die leiden tot stabiele en sterke samenwerkingsverbanden.
 • Bekwame en gepassioneerde begeleiders gaan samen met kinderen en jongeren op weg om hun talenten te ontwikkelen.
 • Wijze beleidsplannen staan garant voor een duurzame, autonome en zelfverantwoordelijke organisatie.
 • Vrijwilligersvriendelijke sportverengingen hebben voldoende vrijwilligers om een kwaliteitsvolle en duurzame werking te creëren, scholen hebben extra vrijwilligers bij bijzondere sportactiviteiten en ouders, familie en vrienden begeleiden de kinderen en jongeren tijdens vrije speelmomenten. Krachtige sportverenigingen, scholen met ondersteuning en openbare ruimten die optimaal benut worden zijn een ideale setting voor kinderen en jongeren om te sporten, spelen en te bewegen.

 

We creëren een zinvol aanbod

 • Het huidige aanbod van sportverenigingen, scholen en gemeenten verder optimaliseren.
 • Indien nuttig wordt in onderling overleg met sportverenigingen, scholen en gemeenten een versterkend en/of aanvullend aanbod georganiseerd dat aansluit bij haalbare en realistische doelen uit de beleidsplannen.
 • Eigen activiteiten worden georganiseerd door Jeugdsportnet KDR indien deze een meerwaarde betekenen.

 

Taakverdeling

 • Taken van de jeugdsportverenigingen en scholen
  • Blijvende inzet voor sport, spel en beweging bij jeugd.

Aandacht voor focus sport, fit en fair.

 • Optimaliseren van de basisfundamenten (waar nodig en nuttig) : een wijs beleidsplan, vrijwilligersvriendelijke organisatie, bekwame trainers/lesgevers met passie en een breed stabiel netwerk.
 • Taak van Jeugdsportnet KDR
  • Informeren

Opleiden en bijscholen

 • Nudging … duwtje in de rug

Aanvullend organiseren

 • Aanvullend meten

Erkennen

 

Meerjarenplanning

 • 2014-2015-2016-2017 : Concreet aan de slag binnen de vooropgestelde taken
 • 2018-2019 : Evalueren en versterken/bijsturen.

 

Maart 2015